Gauges

Rate this post

Gauges là gì?

Gauges có nghĩa là Các đồng hồ đo

Gauges có nghĩa là Các đồng hồ đo.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Các đồng hồ đo Tiếng Anh là gì?

Các đồng hồ đo Tiếng Anh có nghĩa là Gauges.

Ý nghĩa – Giải thích

Gauges nghĩa là Các đồng hồ đo..

Đây là cách dùng Gauges. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Gauges là gì? (hay giải thích Các đồng hồ đo. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Gauges là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Gauges / Các đồng hồ đo.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Gauges mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Gauges .

Read More:   下受集管 tiếng trung là gì?
Back to top button