Funding vehicle

Rate this post

Funding vehicle là gì?

Funding vehicle có nghĩa là Phương tiện gây quĩ

Funding vehicle có nghĩa là Phương tiện gây quĩ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

Phương tiện gây quĩ Tiếng Anh là gì?

Phương tiện gây quĩ Tiếng Anh có nghĩa là Funding vehicle.

Ý nghĩa – Giải thích

Funding vehicle nghĩa là Phương tiện gây quĩ.

Đây là cách dùng Funding vehicle. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Funding vehicle là gì? (hay giải thích Phương tiện gây quĩ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Funding vehicle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Funding vehicle / Phương tiện gây quĩ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Funding vehicle mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Funding vehicle .

Read More:   生物武器 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button