Full-size car

Rate this post

Full-size car là gì?

Full-size car có nghĩa là Loại xe cỡ lớn nhất

Full-size car có nghĩa là Loại xe cỡ lớn nhất.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Loại xe cỡ lớn nhất Tiếng Anh là gì?

Loại xe cỡ lớn nhất Tiếng Anh có nghĩa là Full-size car.

Ý nghĩa – Giải thích

Full-size car nghĩa là Loại xe cỡ lớn nhất..

Đây là cách dùng Full-size car. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Full-size car là gì? (hay giải thích Loại xe cỡ lớn nhất. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Full-size car là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Full-size car / Loại xe cỡ lớn nhất.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Full-size car mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Full-size car .

Read More:   硬糖 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button