Full bore

Rate this post

Full bore là gì?

Full bore có nghĩa là Bướm ga mở hoàn toàn

Full bore có nghĩa là Bướm ga mở hoàn toàn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bướm ga mở hoàn toàn Tiếng Anh là gì?

Bướm ga mở hoàn toàn Tiếng Anh có nghĩa là Full bore.

Ý nghĩa – Giải thích

Full bore nghĩa là Bướm ga mở hoàn toàn..

Đây là cách dùng Full bore. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Full bore là gì? (hay giải thích Bướm ga mở hoàn toàn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Full bore là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Full bore / Bướm ga mở hoàn toàn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Full bore mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Full bore .

Read More:   Charge air cooler intake pipe
Check Also
Close
  • Piece
Back to top button