Fuel level sensor and gauge unit

Rate this post

Fuel level sensor and gauge unit là gì?

Fuel level sensor and gauge unit có nghĩa là Bộ cảm biến mức nhiên liệu và đồng hồ báo

Fuel level sensor and gauge unit có nghĩa là Bộ cảm biến mức nhiên liệu và đồng hồ báo.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ cảm biến mức nhiên liệu và đồng hồ báo Tiếng Anh là gì?

Bộ cảm biến mức nhiên liệu và đồng hồ báo Tiếng Anh có nghĩa là Fuel level sensor and gauge unit.

Ý nghĩa – Giải thích

Fuel level sensor and gauge unit nghĩa là Bộ cảm biến mức nhiên liệu và đồng hồ báo..

Đây là cách dùng Fuel level sensor and gauge unit. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Fuel level sensor and gauge unit là gì? (hay giải thích Bộ cảm biến mức nhiên liệu và đồng hồ báo. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fuel level sensor and gauge unit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fuel level sensor and gauge unit / Bộ cảm biến mức nhiên liệu và đồng hồ báo.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Bottle jack

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Fuel level sensor and gauge unit mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Fuel level sensor and gauge unit.

Check Also
Close
  • Crack
Back to top button