Fuel injectors

Rate this post

Fuel injectors là gì?

Fuel injectors có nghĩa là Các kim phun

Fuel injectors có nghĩa là Các kim phun.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Các kim phun Tiếng Anh là gì?

Các kim phun Tiếng Anh có nghĩa là Fuel injectors.

Ý nghĩa – Giải thích

Fuel injectors nghĩa là Các kim phun..

Đây là cách dùng Fuel injectors. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Fuel injectors là gì? (hay giải thích Các kim phun. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fuel injectors là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fuel injectors / Các kim phun.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Fuel injectors mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Fuel injectors .

Read More:   Battery cover
Check Also
Close
Back to top button