Fuel injector sleeve

Rate this post

Fuel injector sleeve là gì?

Fuel injector sleeve có nghĩa là Vỏ kim phun nhiên liệu

Fuel injector sleeve có nghĩa là Vỏ kim phun nhiên liệu.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vỏ kim phun nhiên liệu Tiếng Anh là gì?

Vỏ kim phun nhiên liệu Tiếng Anh có nghĩa là Fuel injector sleeve.

Ý nghĩa – Giải thích

Fuel injector sleeve nghĩa là Vỏ kim phun nhiên liệu..

Đây là cách dùng Fuel injector sleeve. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Fuel injector sleeve là gì? (hay giải thích Vỏ kim phun nhiên liệu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fuel injector sleeve là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fuel injector sleeve / Vỏ kim phun nhiên liệu.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Fuel injector sleeve mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Fuel injector sleeve .

Read More:   Calotte
Check Also
Close
Back to top button