Frosted glass

Rate this post

Frosted glass là gì?

Frosted glass có nghĩa là Kính mờ

Frosted glass có nghĩa là Kính mờ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Kính mờ Tiếng Anh là gì?

Kính mờ Tiếng Anh có nghĩa là Frosted glass.

Ý nghĩa – Giải thích

Frosted glass nghĩa là Kính mờ.

Đây là cách dùng Frosted glass. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Frosted glass là gì? (hay giải thích Kính mờ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Frosted glass là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Frosted glass / Kính mờ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Frosted glass mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Frosted glass .

Read More:   Viscosity
Check Also
Close
Back to top button