Front suspension vertical accelerometer RH

Rate this post

Front suspension vertical accelerometer RH là gì?

Front suspension vertical accelerometer RH có nghĩa là Gia tốc kế hướng dọc của hệ thống treo trước bên phải

Front suspension vertical accelerometer RH có nghĩa là Gia tốc kế hướng dọc của hệ thống treo trước bên phải.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Gia tốc kế hướng dọc của hệ thống treo trước bên phải Tiếng Anh là gì?

Gia tốc kế hướng dọc của hệ thống treo trước bên phải Tiếng Anh có nghĩa là Front suspension vertical accelerometer RH.

Ý nghĩa – Giải thích

Front suspension vertical accelerometer RH nghĩa là Gia tốc kế hướng dọc của hệ thống treo trước bên phải..

Đây là cách dùng Front suspension vertical accelerometer RH. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front suspension vertical accelerometer RH là gì? (hay giải thích Gia tốc kế hướng dọc của hệ thống treo trước bên phải. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front suspension vertical accelerometer RH là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front suspension vertical accelerometer RH / Gia tốc kế hướng dọc của hệ thống treo trước bên phải.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Fuel tank leakage monitoring pump

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front suspension vertical accelerometer RH mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front suspension vertical accelerometer RH.

Back to top button