Front subframe – lowering

Rate this post

Front subframe – lowering là gì?

Front subframe – lowering có nghĩa là Sự hạ khung sườn phụ trước

Front subframe – lowering có nghĩa là Sự hạ khung sườn phụ trước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự hạ khung sườn phụ trước Tiếng Anh là gì?

Sự hạ khung sườn phụ trước Tiếng Anh có nghĩa là Front subframe – lowering.

Ý nghĩa – Giải thích

Front subframe – lowering nghĩa là Sự hạ khung sườn phụ trước..

Đây là cách dùng Front subframe – lowering. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front subframe – lowering là gì? (hay giải thích Sự hạ khung sườn phụ trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front subframe – lowering là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front subframe – lowering / Sự hạ khung sườn phụ trước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front subframe – lowering mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front subframe – lowering .

Read More:   Electromechanical corrosion
Check Also
Close
Back to top button