Front seat rear impact protection unit check

Rate this post

Front seat rear impact protection unit check là gì?

Front seat rear impact protection unit check có nghĩa là Kiểm tra hệ thống chống va chạm từ phía sau của ghế trước

Front seat rear impact protection unit check có nghĩa là Kiểm tra hệ thống chống va chạm từ phía sau của ghế trước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra hệ thống chống va chạm từ phía sau của ghế trước Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra hệ thống chống va chạm từ phía sau của ghế trước Tiếng Anh có nghĩa là Front seat rear impact protection unit check.

Ý nghĩa – Giải thích

Front seat rear impact protection unit check nghĩa là Kiểm tra hệ thống chống va chạm từ phía sau của ghế trước..

Đây là cách dùng Front seat rear impact protection unit check. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front seat rear impact protection unit check là gì? (hay giải thích Kiểm tra hệ thống chống va chạm từ phía sau của ghế trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front seat rear impact protection unit check là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front seat rear impact protection unit check / Kiểm tra hệ thống chống va chạm từ phía sau của ghế trước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Clockwise

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front seat rear impact protection unit check mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front seat rear impact protection unit check.

Check Also
Close
Back to top button