Front seat cushion cover

Rate this post

Front seat cushion cover là gì?

Front seat cushion cover có nghĩa là Tấm phủ nệm ghế phía trước

Front seat cushion cover có nghĩa là Tấm phủ nệm ghế phía trước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm phủ nệm ghế phía trước Tiếng Anh là gì?

Tấm phủ nệm ghế phía trước Tiếng Anh có nghĩa là Front seat cushion cover.

Ý nghĩa – Giải thích

Front seat cushion cover nghĩa là Tấm phủ nệm ghế phía trước..

Đây là cách dùng Front seat cushion cover. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front seat cushion cover là gì? (hay giải thích Tấm phủ nệm ghế phía trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front seat cushion cover là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front seat cushion cover / Tấm phủ nệm ghế phía trước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front seat cushion cover mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front seat cushion cover .

Read More:   Aluminum bridge
Check Also
Close
Back to top button