Front seat backrest position sensor

Rate this post

Front seat backrest position sensor là gì?

Front seat backrest position sensor có nghĩa là Cảm biến vị trí nệm lưng ghế trước

Front seat backrest position sensor có nghĩa là Cảm biến vị trí nệm lưng ghế trước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cảm biến vị trí nệm lưng ghế trước Tiếng Anh là gì?

Cảm biến vị trí nệm lưng ghế trước Tiếng Anh có nghĩa là Front seat backrest position sensor.

Ý nghĩa – Giải thích

Front seat backrest position sensor nghĩa là Cảm biến vị trí nệm lưng ghế trước..

Đây là cách dùng Front seat backrest position sensor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front seat backrest position sensor là gì? (hay giải thích Cảm biến vị trí nệm lưng ghế trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front seat backrest position sensor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front seat backrest position sensor / Cảm biến vị trí nệm lưng ghế trước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   초안준비 tiếng hàn là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front seat backrest position sensor mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front seat backrest position sensor.

Back to top button