Front seat backrest heater mat

Rate this post

Front seat backrest heater mat là gì?

Front seat backrest heater mat có nghĩa là Tấm sưởi lưng ghế phía trước

Front seat backrest heater mat có nghĩa là Tấm sưởi lưng ghế phía trước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm sưởi lưng ghế phía trước Tiếng Anh là gì?

Tấm sưởi lưng ghế phía trước Tiếng Anh có nghĩa là Front seat backrest heater mat.

Ý nghĩa – Giải thích

Front seat backrest heater mat nghĩa là Tấm sưởi lưng ghế phía trước..

Đây là cách dùng Front seat backrest heater mat. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front seat backrest heater mat là gì? (hay giải thích Tấm sưởi lưng ghế phía trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front seat backrest heater mat là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front seat backrest heater mat / Tấm sưởi lưng ghế phía trước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   To-End

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front seat backrest heater mat mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front seat backrest heater mat.

Check Also
Close
Back to top button