Front lower arm inner bushing

Rate this post

Front lower arm inner bushing là gì?

Front lower arm inner bushing có nghĩa là Bạc cao su đầu trong đòn treo dưới phía trước

Front lower arm inner bushing có nghĩa là Bạc cao su đầu trong đòn treo dưới phía trước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bạc cao su đầu trong đòn treo dưới phía trước Tiếng Anh là gì?

Bạc cao su đầu trong đòn treo dưới phía trước Tiếng Anh có nghĩa là Front lower arm inner bushing.

Ý nghĩa – Giải thích

Front lower arm inner bushing nghĩa là Bạc cao su đầu trong đòn treo dưới phía trước..

Đây là cách dùng Front lower arm inner bushing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front lower arm inner bushing là gì? (hay giải thích Bạc cao su đầu trong đòn treo dưới phía trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front lower arm inner bushing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front lower arm inner bushing / Bạc cao su đầu trong đòn treo dưới phía trước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Lip-stick stain

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front lower arm inner bushing mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front lower arm inner bushing.

Check Also
Close
Back to top button