Front led (n)

Rate this post

Front led (n) là gì?

Front led (n) có nghĩa là chân ghế trước

Front led (n) có nghĩa là chân ghế trước
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

chân ghế trước Tiếng Anh là gì?

chân ghế trước Tiếng Anh có nghĩa là Front led (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Front led (n) nghĩa là chân ghế trước.

Đây là cách dùng Front led (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Front led (n) là gì? (hay giải thích chân ghế trước nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front led (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front led (n) / chân ghế trước. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front led (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front led (n) .

Read More:   飞逸转速 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button