Front halfshaft check

Rate this post

Front halfshaft check là gì?

Front halfshaft check có nghĩa là Kiểm tra bán trục trái

Front halfshaft check có nghĩa là Kiểm tra bán trục trái.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra bán trục trái Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra bán trục trái Tiếng Anh có nghĩa là Front halfshaft check.

Ý nghĩa – Giải thích

Front halfshaft check nghĩa là Kiểm tra bán trục trái..

Đây là cách dùng Front halfshaft check. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front halfshaft check là gì? (hay giải thích Kiểm tra bán trục trái. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front halfshaft check là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front halfshaft check / Kiểm tra bán trục trái.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front halfshaft check mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front halfshaft check .

Read More:   法学 tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button