Front fog lamp bulb

Rate this post

Front fog lamp bulb là gì?

Front fog lamp bulb có nghĩa là Bóng đèn sương mù phía trước

Front fog lamp bulb có nghĩa là Bóng đèn sương mù phía trước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bóng đèn sương mù phía trước Tiếng Anh là gì?

Bóng đèn sương mù phía trước Tiếng Anh có nghĩa là Front fog lamp bulb.

Ý nghĩa – Giải thích

Front fog lamp bulb nghĩa là Bóng đèn sương mù phía trước..

Đây là cách dùng Front fog lamp bulb. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front fog lamp bulb là gì? (hay giải thích Bóng đèn sương mù phía trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front fog lamp bulb là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front fog lamp bulb / Bóng đèn sương mù phía trước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front fog lamp bulb mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front fog lamp bulb .

Read More:   소화제 tiếng hàn là gì?
Back to top button