Front door tweeter speaker

Rate this post

Front door tweeter speaker là gì?

Front door tweeter speaker có nghĩa là Loa kim đặt ở cửa trước

Front door tweeter speaker có nghĩa là Loa kim đặt ở cửa trước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Loa kim đặt ở cửa trước Tiếng Anh là gì?

Loa kim đặt ở cửa trước Tiếng Anh có nghĩa là Front door tweeter speaker.

Ý nghĩa – Giải thích

Front door tweeter speaker nghĩa là Loa kim đặt ở cửa trước..

Đây là cách dùng Front door tweeter speaker. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front door tweeter speaker là gì? (hay giải thích Loa kim đặt ở cửa trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front door tweeter speaker là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front door tweeter speaker / Loa kim đặt ở cửa trước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front door tweeter speaker mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front door tweeter speaker .

Read More:   Personal income tax
Check Also
Close
Back to top button