Front apron

Rate this post

Front apron là gì?

Front apron có nghĩa là Tấm chắn phía trước

Front apron có nghĩa là Tấm chắn phía trước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm chắn phía trước Tiếng Anh là gì?

Tấm chắn phía trước Tiếng Anh có nghĩa là Front apron.

Ý nghĩa – Giải thích

Front apron nghĩa là Tấm chắn phía trước..

Đây là cách dùng Front apron. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front apron là gì? (hay giải thích Tấm chắn phía trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front apron là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front apron / Tấm chắn phía trước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front apron mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front apron .

Read More:   밑단 tiếng hàn là gì?
Check Also
Close
Back to top button