Frogeye

Rate this post

Frogeye là gì?

Frogeye có nghĩa là Xe có đèn đầu kiểu mắt ếch

Frogeye có nghĩa là Xe có đèn đầu kiểu mắt ếch.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Xe có đèn đầu kiểu mắt ếch Tiếng Anh là gì?

Xe có đèn đầu kiểu mắt ếch Tiếng Anh có nghĩa là Frogeye.

Ý nghĩa – Giải thích

Frogeye nghĩa là Xe có đèn đầu kiểu mắt ếch..

Đây là cách dùng Frogeye. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Frogeye là gì? (hay giải thích Xe có đèn đầu kiểu mắt ếch. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Frogeye là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Frogeye / Xe có đèn đầu kiểu mắt ếch.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Frogeye mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Frogeye .

Read More:   Cross panel facing
Check Also
Close
Back to top button