Frame damage

Rate this post

Frame damage là gì?

Frame damage có nghĩa là Sự hư hỏng khung xe (do đụng)

Frame damage có nghĩa là Sự hư hỏng khung xe (do đụng).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự hư hỏng khung xe (do đụng) Tiếng Anh là gì?

Sự hư hỏng khung xe (do đụng) Tiếng Anh có nghĩa là Frame damage.

Ý nghĩa – Giải thích

Frame damage nghĩa là Sự hư hỏng khung xe (do đụng)..

Đây là cách dùng Frame damage. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Frame damage là gì? (hay giải thích Sự hư hỏng khung xe (do đụng). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Frame damage là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Frame damage / Sự hư hỏng khung xe (do đụng).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Frame damage mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Frame damage .

Read More:   https://Website của chúng tôi/downpipe-downspout-tieng-anh-xay-dung-cau-duong/
Back to top button