Four-wheel drift

Rate this post

Four-wheel drift là gì?

Four-wheel drift có nghĩa là Trượt bốn bánh khi quay vòng

Four-wheel drift có nghĩa là Trượt bốn bánh khi quay vòng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Trượt bốn bánh khi quay vòng Tiếng Anh là gì?

Trượt bốn bánh khi quay vòng Tiếng Anh có nghĩa là Four-wheel drift.

Ý nghĩa – Giải thích

Four-wheel drift nghĩa là Trượt bốn bánh khi quay vòng..

Đây là cách dùng Four-wheel drift. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Four-wheel drift là gì? (hay giải thích Trượt bốn bánh khi quay vòng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Four-wheel drift là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Four-wheel drift / Trượt bốn bánh khi quay vòng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Four-wheel drift mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Four-wheel drift .

Read More:   HTTP request
Check Also
Close
Back to top button