Four-spark ignition coil

Rate this post

Four-spark ignition coil là gì?

Four-spark ignition coil có nghĩa là Bôbin với hai cuộn sơ và một cuộn thứ với diod cao áp để đánh lửa 4 bougie

Four-spark ignition coil có nghĩa là Bôbin với hai cuộn sơ và một cuộn thứ với diod cao áp để đánh lửa 4 bougie.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bôbin với hai cuộn sơ và một cuộn thứ với diod cao áp để đánh lửa 4 bougie Tiếng Anh là gì?

Bôbin với hai cuộn sơ và một cuộn thứ với diod cao áp để đánh lửa 4 bougie Tiếng Anh có nghĩa là Four-spark ignition coil.

Ý nghĩa – Giải thích

Four-spark ignition coil nghĩa là Bôbin với hai cuộn sơ và một cuộn thứ với diod cao áp để đánh lửa 4 bougie..

Đây là cách dùng Four-spark ignition coil. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Four-spark ignition coil là gì? (hay giải thích Bôbin với hai cuộn sơ và một cuộn thứ với diod cao áp để đánh lửa 4 bougie. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Four-spark ignition coil là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Four-spark ignition coil / Bôbin với hai cuộn sơ và một cuộn thứ với diod cao áp để đánh lửa 4 bougie.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Rear quarter window glass adjustment

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Four-spark ignition coil mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Four-spark ignition coil .

Check Also
Close
  • Amylum
Back to top button