Footwell lamp lh

Rate this post

Footwell lamp lh là gì?

Footwell lamp lh có nghĩa là Đèn sàn xe bên trái

Footwell lamp lh có nghĩa là Đèn sàn xe bên trái.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đèn sàn xe bên trái Tiếng Anh là gì?

Đèn sàn xe bên trái Tiếng Anh có nghĩa là Footwell lamp lh.

Ý nghĩa – Giải thích

Footwell lamp lh nghĩa là Đèn sàn xe bên trái..

Đây là cách dùng Footwell lamp lh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Footwell lamp lh là gì? (hay giải thích Đèn sàn xe bên trái. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Footwell lamp lh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Footwell lamp lh / Đèn sàn xe bên trái.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Footwell lamp lh mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Footwell lamp lh .

Read More:   烤面包片 là gì?
Check Also
Close
Back to top button