Folding top

Rate this post

Folding top là gì?

Folding top có nghĩa là Mui xếp

Folding top có nghĩa là Mui xếp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Mui xếp Tiếng Anh là gì?

Mui xếp Tiếng Anh có nghĩa là Folding top.

Ý nghĩa – Giải thích

Folding top nghĩa là Mui xếp..

Đây là cách dùng Folding top. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Folding top là gì? (hay giải thích Mui xếp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Folding top là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Folding top / Mui xếp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Folding top mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Folding top .

Read More:   Botch
Check Also
Close
Back to top button