Floor console side trim panel

Rate this post

Floor console side trim panel là gì?

Floor console side trim panel có nghĩa là Tấm trang trí cụm sàn

Floor console side trim panel có nghĩa là Tấm trang trí cụm sàn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm trang trí cụm sàn Tiếng Anh là gì?

Tấm trang trí cụm sàn Tiếng Anh có nghĩa là Floor console side trim panel.

Ý nghĩa – Giải thích

Floor console side trim panel nghĩa là Tấm trang trí cụm sàn..

Đây là cách dùng Floor console side trim panel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Floor console side trim panel là gì? (hay giải thích Tấm trang trí cụm sàn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Floor console side trim panel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Floor console side trim panel / Tấm trang trí cụm sàn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Floor console side trim panel mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Floor console side trim panel.

Read More:   Acary cotton
Check Also
Close
Back to top button