Flagship model

Rate this post

Flagship model là gì?

Flagship model có nghĩa là Kiểu xe hàng đầu, kiểu xe hạng nhất

Flagship model có nghĩa là Kiểu xe hàng đầu, kiểu xe hạng nhất.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểu xe hàng đầu, kiểu xe hạng nhất Tiếng Anh là gì?

Kiểu xe hàng đầu, kiểu xe hạng nhất Tiếng Anh có nghĩa là Flagship model.

Ý nghĩa – Giải thích

Flagship model nghĩa là Kiểu xe hàng đầu, kiểu xe hạng nhất..

Đây là cách dùng Flagship model. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Flagship model là gì? (hay giải thích Kiểu xe hàng đầu, kiểu xe hạng nhất. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Flagship model là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Flagship model / Kiểu xe hàng đầu, kiểu xe hạng nhất.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Flagship model mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Flagship model .

Read More:   Porosity
Check Also
Close
Back to top button