Finish coat

Rate this post

Finish coat là gì?

Finish coat có nghĩa là Lớp sơn cuối cùng

Finish coat có nghĩa là Lớp sơn cuối cùng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Lớp sơn cuối cùng Tiếng Anh là gì?

Lớp sơn cuối cùng Tiếng Anh có nghĩa là Finish coat.

Ý nghĩa – Giải thích

Finish coat nghĩa là Lớp sơn cuối cùng..

Đây là cách dùng Finish coat. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Finish coat là gì? (hay giải thích Lớp sơn cuối cùng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Finish coat là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Finish coat / Lớp sơn cuối cùng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Finish coat mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Finish coat .

Read More:   Style description
Check Also
Close
  • Lingel
Back to top button