Fill up

Rate this post

Fill up là gì?

Fill up có nghĩa là Đổ đầy

Fill up có nghĩa là Đổ đầy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đổ đầy Tiếng Anh là gì?

Đổ đầy Tiếng Anh có nghĩa là Fill up.

Ý nghĩa – Giải thích

Fill up nghĩa là Đổ đầy..

Đây là cách dùng Fill up. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Fill up là gì? (hay giải thích Đổ đầy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fill up là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fill up / Đổ đầy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Fill up mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Fill up .

Read More:   Cam chain
Check Also
Close
Back to top button