Feed line or pipe

Rate this post

Feed line or pipe là gì?

Feed line or pipe có nghĩa là Đường ống cung cấp

Feed line or pipe có nghĩa là Đường ống cung cấp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đường ống cung cấp Tiếng Anh là gì?

Đường ống cung cấp Tiếng Anh có nghĩa là Feed line or pipe.

Ý nghĩa – Giải thích

Feed line or pipe nghĩa là Đường ống cung cấp..

Đây là cách dùng Feed line or pipe. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Feed line or pipe là gì? (hay giải thích Đường ống cung cấp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Feed line or pipe là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Feed line or pipe / Đường ống cung cấp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Feed line or pipe mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Feed line or pipe .

Read More:   下痢 tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button