Fan belt

Rate this post

Fan belt là gì?

Fan belt có nghĩa là Dây đai kéo quạt

Fan belt có nghĩa là Dây đai kéo quạt.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Dây đai kéo quạt Tiếng Anh là gì?

Dây đai kéo quạt Tiếng Anh có nghĩa là Fan belt.

Ý nghĩa – Giải thích

Fan belt nghĩa là Dây đai kéo quạt..

Đây là cách dùng Fan belt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Fan belt là gì? (hay giải thích Dây đai kéo quạt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fan belt là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fan belt / Dây đai kéo quạt.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Fan belt mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Fan belt .

Read More:   Bleeding capacity
Check Also
Close
Back to top button