Factory adjusted

Rate this post

Factory adjusted là gì?

Factory adjusted có nghĩa là Đã điều chỉnh ở nơi lắp ráp

Factory adjusted có nghĩa là Đã điều chỉnh ở nơi lắp ráp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đã điều chỉnh ở nơi lắp ráp Tiếng Anh là gì?

Đã điều chỉnh ở nơi lắp ráp Tiếng Anh có nghĩa là Factory adjusted.

Ý nghĩa – Giải thích

Factory adjusted nghĩa là Đã điều chỉnh ở nơi lắp ráp..

Đây là cách dùng Factory adjusted. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Factory adjusted là gì? (hay giải thích Đã điều chỉnh ở nơi lắp ráp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Factory adjusted là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Factory adjusted / Đã điều chỉnh ở nơi lắp ráp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Factory adjusted mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Factory adjusted .

Read More:   Web
Check Also
Close
Back to top button