External prestressing

Rate this post

External prestressing là gì?

External prestressing có nghĩa là Dự ứng lực ngoài

External prestressing có nghĩa là Dự ứng lực ngoài
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Dự ứng lực ngoài Tiếng Anh là gì?

Dự ứng lực ngoài Tiếng Anh có nghĩa là External prestressing.

Ý nghĩa – Giải thích

External prestressing nghĩa là Dự ứng lực ngoài.

Đây là cách dùng External prestressing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại External prestressing là gì? (hay giải thích Dự ứng lực ngoài nghĩa là gì?) . Định nghĩa External prestressing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng External prestressing / Dự ứng lực ngoài. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề External prestressing mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về External prestressing .

Read More:   珍珠大麦 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button