External mirror

Rate this post

External mirror là gì?

External mirror có nghĩa là Kính chiếu hậu bên ngoài xe

External mirror có nghĩa là Kính chiếu hậu bên ngoài xe.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kính chiếu hậu bên ngoài xe Tiếng Anh là gì?

Kính chiếu hậu bên ngoài xe Tiếng Anh có nghĩa là External mirror.

Ý nghĩa – Giải thích

External mirror nghĩa là Kính chiếu hậu bên ngoài xe..

Đây là cách dùng External mirror. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô External mirror là gì? (hay giải thích Kính chiếu hậu bên ngoài xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa External mirror là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng External mirror / Kính chiếu hậu bên ngoài xe.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề External mirror mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về External mirror .

Read More:   Disequilibrium
Back to top button