Experiment

Rate this post

Experiment là gì?

Experiment có nghĩa là Thực nghiệm

Experiment có nghĩa là Thực nghiệm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Thực nghiệm Tiếng Anh là gì?

Thực nghiệm Tiếng Anh có nghĩa là Experiment.

Ý nghĩa – Giải thích

Experiment nghĩa là Thực nghiệm.

Đây là cách dùng Experiment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Experiment là gì? (hay giải thích Thực nghiệm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Experiment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Experiment / Thực nghiệm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Experiment mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Experiment .

Read More:   Profitability
Check Also
Close
Back to top button