Exhaust system

Rate this post

Exhaust system là gì?

Exhaust system có nghĩa là Hệ thống thải

Exhaust system có nghĩa là Hệ thống thải.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống thải Tiếng Anh là gì?

Hệ thống thải Tiếng Anh có nghĩa là Exhaust system.

Ý nghĩa – Giải thích

Exhaust system nghĩa là Hệ thống thải..

Đây là cách dùng Exhaust system. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Exhaust system là gì? (hay giải thích Hệ thống thải. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Exhaust system là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Exhaust system / Hệ thống thải.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Exhaust system mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Exhaust system .

Read More:   Working
Check Also
Close
Back to top button