Exhaust pipe

Rate this post

Exhaust pipe là gì?

Exhaust pipe có nghĩa là Ống pô

Exhaust pipe có nghĩa là Ống pô.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ống pô Tiếng Anh là gì?

Ống pô Tiếng Anh có nghĩa là Exhaust pipe.

Ý nghĩa – Giải thích

Exhaust pipe nghĩa là Ống pô..

Đây là cách dùng Exhaust pipe. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Exhaust pipe là gì? (hay giải thích Ống pô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Exhaust pipe là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Exhaust pipe / Ống pô.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Exhaust pipe mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Exhaust pipe .

Read More:   https://Website của chúng tôi/ni-cha-tieng-trung-la-gi/
Check Also
Close
Back to top button