Executive car

Rate this post

Executive car là gì?

Executive car có nghĩa là Xe cao cấp

Executive car có nghĩa là Xe cao cấp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Xe cao cấp Tiếng Anh là gì?

Xe cao cấp Tiếng Anh có nghĩa là Executive car.

Ý nghĩa – Giải thích

Executive car nghĩa là Xe cao cấp..

Đây là cách dùng Executive car. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Executive car là gì? (hay giải thích Xe cao cấp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Executive car là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Executive car / Xe cao cấp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Executive car mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Executive car .

Read More:   台钻 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
  • Linen
Back to top button