Evaporative emissions

Rate this post

Evaporative emissions là gì?

Evaporative emissions có nghĩa là Ô nhiễm do hơi nhiên liệu

Evaporative emissions có nghĩa là Ô nhiễm do hơi nhiên liệu.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ô nhiễm do hơi nhiên liệu Tiếng Anh là gì?

Ô nhiễm do hơi nhiên liệu Tiếng Anh có nghĩa là Evaporative emissions.

Ý nghĩa – Giải thích

Evaporative emissions nghĩa là Ô nhiễm do hơi nhiên liệu..

Đây là cách dùng Evaporative emissions. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Evaporative emissions là gì? (hay giải thích Ô nhiễm do hơi nhiên liệu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Evaporative emissions là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Evaporative emissions / Ô nhiễm do hơi nhiên liệu.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Evaporative emissions mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Evaporative emissions .

Read More:   Reamer
Check Also
Close
  • Fluff
Back to top button