Evaporative emission canister purge valve

Rate this post

Evaporative emission canister purge valve là gì?

Evaporative emission canister purge valve có nghĩa là Van thoát bầu than chứa hơi nhiên liệu

Evaporative emission canister purge valve có nghĩa là Van thoát bầu than chứa hơi nhiên liệu.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Van thoát bầu than chứa hơi nhiên liệu Tiếng Anh là gì?

Van thoát bầu than chứa hơi nhiên liệu Tiếng Anh có nghĩa là Evaporative emission canister purge valve.

Ý nghĩa – Giải thích

Evaporative emission canister purge valve nghĩa là Van thoát bầu than chứa hơi nhiên liệu..

Đây là cách dùng Evaporative emission canister purge valve. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Evaporative emission canister purge valve là gì? (hay giải thích Van thoát bầu than chứa hơi nhiên liệu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Evaporative emission canister purge valve là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Evaporative emission canister purge valve / Van thoát bầu than chứa hơi nhiên liệu.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   起动费 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Evaporative emission canister purge valve mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Evaporative emission canister purge valve.

Check Also
Close
Back to top button