Enzyme washed

Rate this post

Enzyme washed là gì?

Enzyme washed có nghĩa là (n) Giặt hóa chất

Enzyme washed có nghĩa là (n) Giặt hóa chất
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Giặt hóa chất Tiếng Anh là gì?

(n) Giặt hóa chất Tiếng Anh có nghĩa là Enzyme washed.

Ý nghĩa – Giải thích

Enzyme washed nghĩa là (n) Giặt hóa chất.

Đây là cách dùng Enzyme washed. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Enzyme washed là gì? (hay giải thích (n) Giặt hóa chất nghĩa là gì?) . Định nghĩa Enzyme washed là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Enzyme washed / (n) Giặt hóa chất. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Enzyme washed mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Enzyme washed .

Read More:   Jute linen
Back to top button