Embroidery thread

Rate this post

Embroidery thread là gì?

Embroidery thread có nghĩa là (n) Chỉ thêu

Embroidery thread có nghĩa là (n) Chỉ thêu
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Chỉ thêu Tiếng Anh là gì?

(n) Chỉ thêu Tiếng Anh có nghĩa là Embroidery thread.

Ý nghĩa – Giải thích

Embroidery thread nghĩa là (n) Chỉ thêu.

Đây là cách dùng Embroidery thread. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Embroidery thread là gì? (hay giải thích (n) Chỉ thêu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Embroidery thread là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Embroidery thread / (n) Chỉ thêu. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Embroidery thread mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Embroidery thread .

Read More:   Drawers
Check Also
Close
Back to top button