Electronic control unit

Rate this post

Electronic control unit là gì?

Electronic control unit có nghĩa là Cụm điều khiển điện tử, hộp ECU

Electronic control unit có nghĩa là Cụm điều khiển điện tử, hộp ECU.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cụm điều khiển điện tử, hộp ECU Tiếng Anh là gì?

Cụm điều khiển điện tử, hộp ECU Tiếng Anh có nghĩa là Electronic control unit.

Ý nghĩa – Giải thích

Electronic control unit nghĩa là Cụm điều khiển điện tử, hộp ECU..

Đây là cách dùng Electronic control unit. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Electronic control unit là gì? (hay giải thích Cụm điều khiển điện tử, hộp ECU. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Electronic control unit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Electronic control unit / Cụm điều khiển điện tử, hộp ECU.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Electronic control unit mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Electronic control unit .

Read More:   Convertible top headliner
Check Also
Close
Back to top button