Electrolytic protection

Rate this post

Electrolytic protection là gì?

Electrolytic protection có nghĩa là Sự bảo vệ catốt

Electrolytic protection có nghĩa là Sự bảo vệ catốt.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự bảo vệ catốt Tiếng Anh là gì?

Sự bảo vệ catốt Tiếng Anh có nghĩa là Electrolytic protection.

Ý nghĩa – Giải thích

Electrolytic protection nghĩa là Sự bảo vệ catốt..

Đây là cách dùng Electrolytic protection. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Electrolytic protection là gì? (hay giải thích Sự bảo vệ catốt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Electrolytic protection là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Electrolytic protection / Sự bảo vệ catốt.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Electrolytic protection mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Electrolytic protection .

Read More:   Fatigue resistance or strength
Check Also
Close
Back to top button