Electric- contact gaugehead

Rate this post

Electric- contact gaugehead là gì?

Electric- contact gaugehead có nghĩa là đầu đo điện tiếp xúc

Electric- contact gaugehead có nghĩa là đầu đo điện tiếp xúc
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

đầu đo điện tiếp xúc Tiếng Anh là gì?

đầu đo điện tiếp xúc Tiếng Anh có nghĩa là Electric- contact gaugehead.

Ý nghĩa – Giải thích

Electric- contact gaugehead nghĩa là đầu đo điện tiếp xúc.

Đây là cách dùng Electric- contact gaugehead. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Electric- contact gaugehead là gì? (hay giải thích đầu đo điện tiếp xúc nghĩa là gì?) . Định nghĩa Electric- contact gaugehead là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Electric- contact gaugehead / đầu đo điện tiếp xúc. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Electric- contact gaugehead mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Electric- contact gaugehead .

Read More:   Panama weave
Check Also
Close
Back to top button