Edwardian car

Rate this post

Edwardian car là gì?

Edwardian car có nghĩa là Loại xe từ 1905 – 1918

Edwardian car có nghĩa là Loại xe từ 1905 – 1918.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Loại xe từ 1905 – 1918 Tiếng Anh là gì?

Loại xe từ 1905 – 1918 Tiếng Anh có nghĩa là Edwardian car.

Ý nghĩa – Giải thích

Edwardian car nghĩa là Loại xe từ 1905 – 1918..

Đây là cách dùng Edwardian car. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Edwardian car là gì? (hay giải thích Loại xe từ 1905 – 1918. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Edwardian car là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Edwardian car / Loại xe từ 1905 – 1918.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Edwardian car mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Edwardian car .

Read More:   Bellows pocket
Check Also
Close
Back to top button