Dust-cloak, dust-wrap

Rate this post

Dust-cloak, dust-wrap là gì?

Dust-cloak, dust-wrap có nghĩa là (n) Tấm vải che phủ bụi

Dust-cloak, dust-wrap có nghĩa là (n) Tấm vải che phủ bụi
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Tấm vải che phủ bụi Tiếng Anh là gì?

(n) Tấm vải che phủ bụi Tiếng Anh có nghĩa là Dust-cloak, dust-wrap.

Ý nghĩa – Giải thích

Dust-cloak, dust-wrap nghĩa là (n) Tấm vải che phủ bụi.

Đây là cách dùng Dust-cloak, dust-wrap. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Dust-cloak, dust-wrap là gì? (hay giải thích (n) Tấm vải che phủ bụi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Dust-cloak, dust-wrap là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Dust-cloak, dust-wrap / (n) Tấm vải che phủ bụi. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Dust-cloak, dust-wrap mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Dust-cloak, dust-wrap .

Read More:   Torque converter one-way clutch check
Check Also
Close
Back to top button