Dual-bed catalytic converter

Rate this post

Dual-bed catalytic converter là gì?

Dual-bed catalytic converter có nghĩa là Bộ xúc tác 2 ngăn

Dual-bed catalytic converter có nghĩa là Bộ xúc tác 2 ngăn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ xúc tác 2 ngăn Tiếng Anh là gì?

Bộ xúc tác 2 ngăn Tiếng Anh có nghĩa là Dual-bed catalytic converter.

Ý nghĩa – Giải thích

Dual-bed catalytic converter nghĩa là Bộ xúc tác 2 ngăn..

Đây là cách dùng Dual-bed catalytic converter. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Dual-bed catalytic converter là gì? (hay giải thích Bộ xúc tác 2 ngăn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Dual-bed catalytic converter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Dual-bed catalytic converter / Bộ xúc tác 2 ngăn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Dual-bed catalytic converter mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Dual-bed catalytic converter .

Read More:   おかあさん tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
  • Join
Back to top button