Dual

Rate this post

Dual là gì?

Dual có nghĩa là Kép, đôi

Dual có nghĩa là Kép, đôi.
động từ
sample> To convert (a single carriageway road) into dual carriageway. Chuyển đường một làn xe thành hai làn xe.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kép, đôi Tiếng Anh là gì?

Kép, đôi Tiếng Anh có nghĩa là Dual.

Ý nghĩa – Giải thích

Dual nghĩa là Kép, đôi.
động từ
sample> To convert (a single carriageway road) into dual carriageway. Chuyển đường một làn xe thành hai làn xe..

Đây là cách dùng Dual. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Dual là gì? (hay giải thích Kép, đôi.
động từ
sample> To convert (a single carriageway road) into dual carriageway. Chuyển đường một làn xe thành hai làn xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Dual là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Dual / Kép, đôi.
động từ
sample> To convert (a single carriageway road) into dual carriageway. Chuyển đường một làn xe thành hai làn xe.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Steering column shrouds

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Dual mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Dual .

Check Also
Close
Back to top button